eshop


UŽITOČNÉ RADY PRE VÁS

V tejto sekcii stránky sa budeme venovať vysvetlivkám, neznámym pojmom a užitočným radám pre Vás našich zákazníkov.

 

Vysvetlivky pojmov k autobatériam: 

 • AGM (Absorbent Glass Mat) je netkané rúno zo sklenného vlákna, ktoré absorbuje a viaže elektrolyt v olovených batériách
 • Ampér (A) je merná jednotka toku elektrónov alebo prúdu v elektrickom obvode.
 • Ampérhodiny (Ah) je merná jednotka elektrického náboja pre vyjadrenie nabíjacie kapacity batérie, ktorá sa vypočíta násobením prúdu v ampéroch a času v hodinách vybíjania. (Príklad: batéria, ktorá dodáva 5 ampérov po dobu 20 hodín, dodá 5 A x 20 hodín = kapacita 100 Ah)
 • Elektrolyt v olovenom elektrolytovom akumulátori je elektrolytom kyselina sírová zriedená vodou. Slúži ako vodič, ktorý dodáva vodu a sulfát pre elektrochemickú reakciu: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20
 • Póly – elektrické spojenie medzi batériou a externým obvodom. Každý pól je spojený buď s prvou (kladnou) alebo s poslednou (zápornou) spojkou v sériovom prepojení článkov batérie.
 • Prúd - pohyb elektrónov v elektrických vodičoch resp. rýchlosť toku elektriny. Merná jednotka prúdu je ampér.
 • Hlboké vybitie je stav, v ktorom je článok plne vybitý za použitia nízkeho prúdu tak, že elektrické napätie klesne pod stanovené minimum.

 

Info o diskoch

 • Čo je ET? ET je vzdialenosť dosedacej plochy kolesa od pomyslenej roviny deliacu šírku kolesa (čím vyššie číslo ET, tým viac bude koleso ponorené v podbehu a naopak.)

 

 • Značenie diskov

Info o pneumatikách

 • Čo znamenajú čísla rozmerov pneumatík?

   205/65R15 91V

205- šírka pneumatiky v milimetroch (205 mm)
65 - profil pneumatiky v percentách šírky, teda pomer výšky pneu k šírke v percentách (65%)
R15 - vnútorný priemer pneumatiky, teda priemer príslušného disku v palcoch 15″
V - index rýchlosti (kód T odpovedá 240 km/h), používané pneumatiky by mali mať vždy rovnaký alebo vyšší rýchlostný index, ako je najvyššia povolená konštrukčná rýchlosť automobilu; čím vyšší index rýchlosti, tým je zmes pneumatiky mäkšia
91 - index nosnosti (kód 91 zodpovedá 615 kg)
DOT –  dátum výroby pneu


Vedeli ste ako sa správne skladujú Pneumatiky?

 

NÁVOD NA SLADOVANIE A POUŽÍVANIE PNEUMATÍK

Pneumatiky sa skladajú z rôznych druhov materiálov a gumových zmesí, ktorých vlastnosti sú dôležité pre správne fungovanie samotných pneumatík. Tieto ich vlastnosti sa časom menia. Pri každej pneumatike táto zmena závisí od mnohých prvkov, ako počasie, podmienky skladovania a používania (záťaž, rýchlosť, tlak v pneumatike, údržba, skladovanie atď.), ktorým pneumatika počas životnosti podlieha. Nie je možné vopred presne predpovedať servisnú životnosť špecifickej pneumatiky.
Pneumatiky sa musia skladovať podľa odporúčaní E.T.R.T.O. (európska technická organizácia pre pneumatiky a disky).

 

Odporúčanie skladovania pneumatík:

 • Skladovacia miestnosť by ,mala byť chladná, suchá a mierne vetraná.
 • Mala by byť chránená pred slnečným žiarením a silným umelým osvetlením.
 • Teplota by mala byť nižšia ako 35°C.
 • Skladovacie priestory by nemali obsahovať žiadne vybavenie, ktoré generuje ozón.
 • V skladovacích priestoroch by sa nemali nachádzať rozpúšťadlá, chemické prostriedky, kyseliny, dezinfekčné prostriedky a pod.
 • Pneumatiky by mali byť uložené voľne, bez napnutia , stlačenia alebo inej deformácie.
 • Pri krátkodobom skladovaní môžu byť pneumatiky naukladané horizontálne na sebe. Pri dlhodobom skladovaní by mali byť pneumatiky uložené zvislo v jednej vrstve na policiach.

V prípade nedodržania týchto odporúčaní by mohli mať pneumatiky zníženú životnosť alebo by vykazovali horšie vlastnosti.
Kontrola tlaku v pneumatikách nahustených vzduchom je potrebná raz za dva týždne .
Pri hustení pneumatík postupovať podľa pokynov výrobcu vozidla.

Vymieňať pneumatiky každých 10 000 km z prednej nápravy na zadnú nápravu !!!

Ešte jedna rada na záver pri prezutí pneumatík si zapíšte počet najazdených km, pretože opotrebovanie pneumatík sa meria podľa počtu najazdených km a nie na časové obdobie.

Použiteľnosť pneumatiky ma byť do 6 rokov, to sa týka hlavne rezervy, ktorú nosíte v aute a pre mnohých zákazníkov je pneumatika v rezerve nová aj keď má už 10 rokov. V takomto prípade treba pneumatiku v rezerve vymeniť, pretože je prestarnutá a určite pri nutnej potrebe bude aj nefunkčná.